Homepage

Kiva_logoNIEUWS!

Er is een nieuw deel verschenen in de Kiva Reeks:

Indianen in Veelvoud van Frans Wojciechowski

Het boek heeft 352 bladzijden en veel afbeeldingen en kaarten in kleur en zwart-wit. Prijs: € 29,95 (exclusief portokosten).

Toen Europa in de 16e eeuw begon met de kolonisatie van Noord-Amerika, leefden daar honderdenIndianen in Veelvoud blz 46-47 vaak veel van elkaar verschillende inheemse volken. Deze verschillen uitten zich op vele gebieden, zoals sociale en politieke organisatie, materiŰle cultuur, middelen van bestaan, taal en religie.
In de vorige eeuw heeft de Amerikaanse antropologie om meer grip te krijgen op deze grote verscheidenheid, inheems Noord-Amerika verdeeld in een aantal Culture Areas. Deze cultuurgebieden hadden intern vergelijkbare geografische en klimatologische omstandigheden, hetgeen bevorderde dat de er levende inheemse volken verwante culturen en levenswijzen ontwikkelden.
In Europa is het gegeven van de grote verscheidenheid van inheems Noord-Amerika merendeels versluierd gebleven achter de prominente plaats die de Indiaanse volken van slechts een van deze cultuurgebieden in de beeldvorming hebben gekregen, namelijk de Indianen van de Grote Vlakten. Deze Indiaanse volken, in Nederland beter bekend onder de naam Prairie Indianen, zijn voor de gemiddelde Europeaan synoniem met de Noord-Amerikaanse Indianen.
Voorliggend boek wil de eenzijdigheid van dit beeld bijstellen middels het de revue laten passeren van Indiaanse volken uit de diverse cultuurgebieden, waarbij de grote onderlinge verschillen duidelijk naar voren komen.
Indianen in Veelvoud – De grote verscheidenheid van volken, talen en culturen van inheems Noord-Amerika, 352 bladzijden, 242 afbeeldingen, 37 kaarten en een uitgebreide literatuurlijst.

Indianen in Veelvoud voor en achterBestelinformatie

Indianen in Veelvoud – De grote verscheidenheid van volken, talen en culturen van inheems Noord-Amerika (ISBN 978-90-816068-5-1) is uitgegeven door Stichting De Kiva (www.dekiva.nl) en per e-mail te bestellen via dekiva@hotmail.com of telefonisch bij De Kiva (contactpersoon Anja van der Burgt-Disco): T 0493-696991.

Verkoopprijs is € 29,95.

 

In 2021 verscheen in de Kiva-reeks:

IJs-Indianen toen en nu van Hugo J. Vos

Welkom bij DE KIVA.

De Kiva is een stichting voor iedereen die ge´nteresseerd is in de cultuur, geschiedenis en de huidige situatie van de Indianen in Noord-Amerika. We geven daarover informatie via ons tijdschrift. Daarnaast steunen we Indiaanse projecten die tot doel hebben, de eigen taal en cultuur van de Indiaanse volken te bewaren.

Veel mensen in Nederland zijn ge´nteresseerd in Indianen. Goede boeken, films, maar ook de groeiende zorg om het milieu zorgen hiervoor. Veel mensen zijn zich hierdoor gaan interesseren voor de Indiaanse manier van leven, hun geschiedenis en de Indiaanse visie op de relatie tussen mens en natuur.

Sinds 1964 is De Kiva een ontmoetingsplaats voor mensen die ge´nteresseerd zijn in Indianen (een Kiva is een ondergrondse ceremoniŰle ruimte van de Pueblo Indianen).
Dat gebeurt onder andere door het uitgeven van een tijdschrift, een digitale nieuwsbrief, de publicaties van boeken en door landelijke ontmoetingsdagen.
De Kiva is de oudste nog bestaande steungroep voor Noord-Amerikaanse Indianen in Europa.

Graag maken we kennis met u! Kijk rond op onze site, neem contact met ons op en bezoek onze jaarlijkse Kiva Dag. We vinden het fijn u als nieuwe donateur te verwelkomen!